On-site survey – hydraulik- og kemikaliesystemer

Vi har bevist, at en jævnlig gennemgang af dit hydraulik- og kemikaliesystem kan være afgørende for en hindring af driftsstop og optimering af kemikalieforbruget. Vi sikrer, at alle procesventiler på dit hydrauliksystem er fuldt funktionsdygtige og ikke genererer unødigt pres på pumpen. Når vi laver surveys på kemikaliesystemer, resulterer det oftest i et mindre kemikalieforbrug, hvilket både giver dig en økonomisk gevinst, men sikrer også dit udstyr mod unødig skade.

Survey-løsningen

Vi har specialisterne inden for hydrauliksystemer og kemikaliedosering, der samtidig er stærke inden for proceskomponenter og procesoptimering. Specialister, der har stor erfaring inden for hydraulik og proceskomponenter samt scale corrosion, wax, H25, biocide, methanol, ethanol, glycol (MEG injection), antifoam og hypoclorid m.m.

Vi har et erfarent og dygtigt team og højtkvalificerede specialister inden for hydraulik og kemikaliedosering, som er utrolig stærke inden for det mekaniske og elektriske område. Specialister, der har certifikat til offshore-arbejde.

Kemikaliesystem – hvorfor overhovedet lave et survey?

Et survey på kemikalie-pumpe-skid eller kemikalie-distributionspaneler kan have en afgørende betydning for en optimal proces.
På kemikalie-skids er det en kendt praksis, at man ønsker at mindske forbruget af kemikalier både af miljømæssige årsager, men bestemt også af økonomiske årsager. Surveys kan være med til at belyse problemstillinger i skid’et, der bør justeres, så kemikalieforbruget optimeres, og rustdannelse, tilkalkning (scale dannelse) og tilvoksning (wax dannelse) mindskes i pipelines. Optimal anvendelse af kemikalier og minimal forekomst af rust, tilkalkning og voks har afgørende betydning for levetiden og på dine procesomkostninger.

  • Reducér forbruget af kemikalier – økonomisk og miljømæssig gevinst
  • Reducér rust, tilkalkning og voks ved optimalt kemikalieforbrug
  • Optimal drift af din proces

Hydrauliksystem – hvorfor overhovedet lave et survey?

Det primære ved wellhead-kontrolpaneler, HPU'er og hydrauliske solenoid racks er, at procesventilerne kan åbne og lukke. Her har et survey en stor fordel. Fuldt funktionsdygtige procesventiler giver driftssikkerhed, der dermed gør det muligt at undgå produktionstab, da brønden (på en olie- og gasplatform) ikke unødvendigt skal lukkes ned pga. problemer med den hydrauliske kontrollinje. Ydermere er det væsentligt, at akkumulatorerne er fuldt funktionsdygtige for at undgå konstant pres på pumpen, et slid der har afgørende betydning for pumpens levetid og performance. Samtidig er det nødvendigt at opnå den nødvendige akkumulatorenergi, så procesventiler kan styres i tilfælde af pumpenedbrud.

  • Sikrer at procesventilerne kan åbne og lukke
  • Funktionsdygtige procesventiler giver driftssikkerhed
  • Sikrer at akkumulatorerne er fuldt funktionsdygtige – undgå unødigt pres og unødig slitage på pumpen

Grundig gennemgang

Sikrer optimal drift