Kurser

Doseringspumper – teori og praksis

Få et solidt og godt kendskab til både luftdrevne og elektrisk drevne kemikaliedoseringspumper.

Kurset indeholder både teoretiske og praktiske opgaver, hvor der bliver rig mulighed for at blive fortrolig med betjening og servicering af kemikaliepumper. Du får samtidig en god forståelse for design og opbygning af kemikaliedistributionsanlæg, hvilket kan være afgørende for den daglige drift. Kurset strækker sig over 2 dage, der begge indeholder både teori og praktiske opgaver.

En god forståelse for funktion og betjening af kemikaliepumper, kan være afgørende for optimering af doseringsforholdene i et hvert givent system. Samtidig kan en god forståelse minimere uventede nedbrud og varigheden af et eventuelt nedbrud gennem viden om og fokus på krav til vedligeholdelse og erfaring med fejlfinding.

 Hvad er formålet med kurset?

 • At uddanne deltagerne i doseringspumpens opbygning og funktion af doseringspumper
 • At give deltagerne et grundlæggende kendskab til fejlfinding på pumper og anlæg
 • At give deltagerne hands-on-erfaring med betjening af doseringspumper

Hvilket udbytte kan kurset give?

 • Deltagerne kan selv foretage grundlæggende fejlfinding på doseringspumper
 • Deltagerne bliver fortrolige med arbejde på og med doseringspumper
 • At give deltagerne en forståelse for vigtigheden af vedligeholdelse på doseringspumper samt konsekvenserne af manglende vedligeholdelse.
 • Deltagerne får et kendskab til doseringssystemer

Hvem kan deltage?

 • Alle, der arbejder med doseringspumper og/eller -systemer
 • Alle, der designer løsninger med doseringspumper
 • Kurset afsluttes med en test og et kursuscertifikat

Ved kurset får du:

 • Ekspertundervisning
 • Komplet kursusmateriale
 • Fuld forplejning
 • Kursuscertifikat